Muskus schildpadden

www.muskusschildpadden.nl

Sternotherus odoratus - De gewone muskus schildpad

Dit is de meest aangeboden en gehouden muskus schildpad. Vaak is dit ook het soort dat in de dierenwinkel wordt verkocht. De jonge dieren zijn vaak bijna volledig zwart met gele aftekening op het hoofd. Oudere dieren zijn vaak lichter van kleur in allerlei bruin tot grijstinten. Typisch voor jonge en volwassen dieren zijn de strepen die van de neus tot in de nek lopen. Volwassen dieren bereiken ongeveer een maximale lengte van 14 cm. Al ligt het gemiddelde rond de 10 cm. 

Familie: Kinosternidae

subfamilie: Kinosternae

Geslacht: Sternotherus

Soort: S. odoratus


Sternotherus Odoratus - de gewone muskus schildpad - een volwassen vrouw
De gewone muskus schildpad is de meest populaire van de verschillende soorten. Dit waarschijnlijk vooral omdat het een van de meest makkelijke soorten is vooral in gedrag. Ze zijn bijzonder sociaal en kunnen vrij gemakkelijk in een kleine groep gehouden worden mits er voldoende ruimte is. 

In de engelstalige landen noemt men hem stinkpot wat natuurlijk verwijst naar zijn naam Odoratus wat Latijns is voor geur en stinkend. De in gevangenschap gehouden en gekweekte dieren scheiden nauwelijks geur af maar zijn bij oppakken soms toch licht te ruiken…. De in het wild gevangen dieren schijnen deze eigenschap nog prima te bezitten en gebruiken het als verdediging tegen roofdieren. Zelfs de embryo's in het ei schijnen deze bijzondere eigenschap al te bezitten. 

De Sternotherus Odoratus is voor het eerst beschreven in 1801 (Latreille). Dit soort is verschillende malen onder een ander geslacht geplaatst en volgens sommige hoort het ook thuis in het geslacht Kinosternon. Vaak ziet men dat in der loop der tijd soorten toch weer in een ander geslacht worden geplaatst door nieuwe inzichten. In Amerika wordt de gewone muskus schildpad momenteel niet bedreigt met zijn voortbestaan. Anders is het gesteld met de platte muskus schildpad die wel ernstig is bedreigd.  

Toch zijn alle aangeboden gewone muskus schildpadden nakweek. Het is een soort dat zich prima laat nakweken en gemakkelijk tot succesvolle kweek komt in gevangenschap. 

Het soort kenmerkt zich door de typische gele tot beige strepen op het hoofd. Het hoofd is triangel vormig en de strepen lopen vanaf de punt van de neus door het oog naar de achterzijde van het hoofd. Vaak ziet men aan de achterkant van het hoofd dat de streep een soort haakvormig verloop heeft. Aan deze typische strepen is de Odoratus altijd te herkennen. Er is veel variatie in aftekening op het hoofd maar ook het schild kent vele patronen. Van bijna geheel grijs achtig zwart tot licht en middenbruin en zelfs olijfkleurig met strepen en stippen. 

Tevens zitten er op het hoofd en elders op het lichaam typische uitsteeksels die worden gebruik voor de tast en zouden de schildpad helpen om in de modder zijn prooi te lokaliseren. Ze zijn volwassen rondom een leeftijd van 4 jaar oud. Mannen zijn vaak wat eerder sexueel volwassen dan vrouwen. Ook heeft de temperatuur en voeding invloed, Dieren die sneller groeien bereiken ook eerder het volwassen stadium. 

Door dat dit soort uit een gematigd klimaat komt maakt het een makkelijker soort om te houden. Ze gedijen dan ook prima op kamer temperatuur. Breng wel een warmte spot aan boven het eiland zodat ze eventueel kunnen opwarmen tot ongeveer 35 C. Het is aan te bevelen ook een koelere plek aan te biden op het zand eiland. Hang daarom de lamp b.v. in een hoek van het eiland. Voor meer informatie zie huisvesting. 

Van nature komt het dier voor in langzaam stromende wateren, greppels, sloten, veedrinkpoelen maar soms zelfs in dieper water. Het zijn echte bodem bewoners. Zorg voor een waterstand van ongeveer twee keer de lengte van het schild. Voor volwassen dieren is 20 cm waterhoogte prima. Ook worden voldoende schuil mogelijkheden op prijs gesteld. Zet geen dieren bij elkaar van verschillende leeftijden als er veel grote verschil is. Dominante dieren kunnen andere dieren erg onderdrukken wat tot veel stress kan leiden.