Muskus schildpadden

www.muskusschildpadden.nl

De muskus schildpad is een geweldig huisdier! Maar realiseert u zich dat een schildpad een reptiel is! Dit zijn dieren die niet de behoefte aan genegenheid hebben zoals wij die kennen. En ook niet van knuffelen houdt. Hierdoor is de muskus schildpad, en alle schildpadden in het algemeen, niet zo geschikt als huisdier voor een kind.


Maar natuurlijk kunt u heel veel plezier beleven aan het houden en verzorgen van muskus schildpadden. Het zijn geweldige dieren om te observeren en ze reageren wel degelijk op hun verzorgers. De liefde bij de schildpad gaat ook door de maag. Maar ook hier schuilt het gevaar. Schildpadden eten relatief weinig en worden snel te dik. In het hoofdstuk verzorging kunt u meer lezen over voeding. Maar ook muskus schildpadden hebben ruimte nodig. Vaak heeft u al snel een bak nodig van minimaal 80 cm breed en 40 cm diep voor een tot twee dieren. Hoe groter hoe beter dus een bak van 100 cm tot 120 cm breed is natuurlijk ook prima. Ook hebben de dieren een zand eiland nodig, zodat ze hier gebruik van kunnen maken. Volwassen vrouwtjes gaan ook aan land om hun eieren te leggen. Dit doen ze ook zonder man! Dus u zal altijd moeten zorgen voor een geschikt zand eiland dat minimaal 20 cm diep is. Ook heeft u natuurlijk een goede filter nodig. Verlichting en eventueel een verwarmingselement voor in het water. In het hoofdstuk huisvesting kunt u meer lezen over de geschikte huisvesting voor de muskus schildpad. 

En muskus schildpadden kunnen zeer oud worden! Houdt rekening met leeftijden tot wel 55 jaar. 

De muskus schildpadden komen oorspronkelijk uit Amerika en daar komen ze nog steeds in het wild voor. Ze leven daar langs bijna de gehele oostkust van midden Amerika, afhankelijk van welk soort. Ze leven vooral in poelen en kleine watertjes en beekjes. Muskus schildpadden komen uit de familie Kinosternidae (modder en muskus schildpadden). Een grote groep van water schildpadden met een gemiddeld kleine grootte oftewel lengte van het rugschild (carpax). De Sternotherus soorten zijn de muskus schildpadden. De Sternotherus Odoratus is de meest voorkomende en ook de meest aangeboden muskus schildpad. Een relatief sociale schildpad die over het algemeen makkelijk samen te houden is met soortgenoten. In het wild leven muskus schildpadden solitair. Meer informatie over de verschillende soorten vindt u in het menu. 


Bij muskus schildpadden bepaald de broed temperatuur het geslacht. Omdat bij een wat hogere temperatuur de eieren eerder uitkomen (ongeveer 28C) worden er vooral vrouwtjes aangeboden. Mannetjes worden vooral geboren uit eieren die bebroed zijn bij een wat lagere temperatuur (ongeveer 24 C). Het verschil bij volwassen dieren is goed te zien! Maar dan aan de staart. Zie de foto's hieronder. Als de temperatuur tijdens het broeden meer fluctueert zoals in de natuur ook gebeurd dan worden beide geslachten vaak geboren uit een broedsel. Men kan dat zelf nabootsen door meer volgens de "au bain marie" methode te broeden in een broedstoof. 


Hier is het verschil tussen een man en een vrouw duidelijk zichtbaar. Bij de man is de basis van de staart veel dikker en de staart is langer. Ook is er aan de binnen kant van de dijen van de man een duidelijke grovere huidstructuur zichtbaar. Daarmee heeft hij meer grip op het schild van het vrouwtje.

Omdat er veel gekweekt wordt op een gemiddeld wat hogere temperatuur zodat de eieren vaak ook eerder uitkomen worden er vooral veel vrouwen geboren en aangeboden. Het is vaak erg moeilijk om aan een mannelijk exemplaar te komen. Zodoende zijn mannetjes vaak ook veel duurder dan vrouwen in de aanschaf. 


De S. Carinatus in het wild (Mississippi USA). Het leven in het wild valt niet altijd mee. Deze S. carinatus mist links een oog. 

Foto: Grover J. Brown (Mississippi, USA)